Binnen de praktijk wordt er voornamelijk gewerkt met kinderen met voedingsproblemen/ slikproblemen en kinderen met problemen binnen de communicatie/ taalontwikkeling.

Communicatie problemen

Omdat wij er van overtuigd zijn dat iedereen een stem verdiend. Is er laagdrempelig contact met Stichting Milo.

We starten al met kinderen van 1;6 jaar oud om de communicatie vaardigheden op te bouwen. Op deze leeftijd is het van belang dat kinderen met jou samen kunnen kijken naar iets dat hen interesseert (gedeelde aandacht) en dat ze aandacht weten te vragen. Ook moeten ze weten dat je om de beurt iets zegt (beurtwisseling). Ze leren groeten en vragen en bouwen een steeds grotere woordenschat op. Als kinderen merken dat ze met communicatie een steeds grotere invloed krijgen op hun omgeving, wordt hun leergierigheid beloond.

Sommige kinderen hebben echter problemen in de opbouw van de taal en de communicatie. Bij deze kinderen zullen we u als ouder en het kind samen ondersteunen in de manier hoe het kind het best gestimuleerd kan worden. We gaan hierbij uit van het principe dat je dingen die je leuk vindt, herhaalt en daardoor sneller leert. Bij ieder kind wordt gekeken welke manier van behandelen het best past.