Tarieven

Ook voor 2022 en 2023 zijn er weer contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Logopedie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering.

Mocht u niet (in Nederland) verzekerd zijn, dan zijn de tarieven als volgt:

Prestatie Tarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing 75,-
Eenmalig logopedisch onderzoek 100,-
Individuele zitting preverbale logopedie 82,50
Telefonische zitting 45,-
Individuele zitting telelogopedie 48,-
Individuele zitting logopedie 48,-
Individuele lange zitting logopedie – prelogopedie 82,50
Instructie/ overleg ouders/verzorgers van de patient 45,-
Toeslag voor behandeling aan huis 17,50
Bijwonen overleg op school/ online 82,50
Maken van een niet regulier verslag 82,50
Intercollegiaal consult (telefonisch – max 30 minuten) 30,-

Gezien het feit dat we alleen betaald worden voor het directe patiëntencontact, is het voor ons noodzakelijk om het bijwonen van een overleg of het maken van een niet regulier verslag bij de ouders of school in rekening te brengen.