Binnen de praktijk wordt er voornamelijk gewerkt met kinderen met voedingsproblemen/ slikproblemen en kinderen met problemen binnen de communicatie/ taalontwikkeling.

Voedingsproblemen

De preverbale logopedie of afgekort prelogopedie is het deel van de logopedie dat zich voornamelijk bezig houdt met voedingsproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 0-2 jaar. Bij deze kinderen moet het eten en drinken adequaat opgebouwd worden, zodat de voedinstoestand optimaal gehouden kan worden voor een goede groei van zowel het lichaam als de hersenen.

De problemen die kinderen ontwikkelen kunnen een variatie op de normale ontwikkeling zijn, maar kunnen ook ontstaan vanuit een aangeboren afwijking zoals een syndroom of een schisis. Het gaat hierbij om problemen met:

  • Het drinken uit de borst
  • Het drinken uit de fles
  • Het afhappen van de lepel
  • Het kauwen van vaste voeding
  • Het drinken uit een open beker
  • Het drinken uit een rietje
  • Kwijlen/ open mondgedrag

Daarnaast wordt er in samenwerking met de andere disciplines ook ondersteuning gegeven aan kinderen met ARFID (Avoidant Restrictive Food Intake Disorder). Dit zijn kinderen die erg selectief zijn met wat zij in hun mond stoppen, waardoor er eigenlijk continue ondervoeding dreigt. Door goed te kijken welke problemen ten grondslag liggen aan de problematiek en de afweer/ angst tegen de voedingsmiddelen langzaam af te bouwen is het mogelijk om deze kinderen beter te leren eten. Dit is een tijdrovende en intensieve therapie die als doel heeft om kinderen te leren nieuwe dingen zelf te ontdekken, zodat ze leren proeven. Het voordeel hiervan is dat kinderen een strategie ontwikkelen om nieuwe voeding te ontdekken, waardoor ze hier heel hun leven op voort kunnen borduren.

Meer informatie zie:

Stichting KIEM:  Bekijk hier de website – klik hier